نام: بهادر
نام خانوادگی: آزادبخت
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: بهمن
نام خانوادگی: آزادبخت
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مجید
نام خانوادگی: ابراهیمی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: قاسم
نام خانوادگی: اسماعیلی زاده
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سیدمحمد
نام خانوادگی: امینی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: امین
نام خانوادگی: امینی پویا
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: یاسر
نام خانوادگی: جلیلیان
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عبداله
نام خانوادگی: درویشی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: جواد
نام خانوادگی: شیری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: صحرایی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: پرویز
نام خانوادگی: طولابی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: فرزاد
نام خانوادگی: ظهرابی راد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: رامین
نام خانوادگی: عباسی آبی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سلطان علی
نام خانوادگی: قادری
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: عبدالرضا
نام خانوادگی: قادری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: فرشید
نام خانوادگی: قلایی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: محمدی فرد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: پورمند
نام خانوادگی: محمودی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: منتی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: ابوطالب
نام خانوادگی: میرزایی منش
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: موسی
نام خانوادگی: کاظمی راد
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: صحبت اله
نام خانوادگی: کوشکی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: آرمان
نام خانوادگی: گراوند
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: شهاب الدین
نام خانوادگی: گراوند
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عباس
نام خانوادگی: گراوند
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبیرستان دوره اول شاهد پسرانه کوهدشت
32643238,32623034
کوهدشت - خیابان شهدای دانش آموز دبیرستان دوره اول شاهد پسرانه
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت سیستم های اندیشه فراگیر می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.